Studie rodinných domů

Architektonická studie je autorským dílem. Jako architekt vkládám do své práce veškeré svoje zkušenosti, vědomosti, estetické a architektonické cítění. Během zpracování se formuje základní koncepce budoucího domu, dispoziční, provozní a funkční řešení, hmotový a prostorový koncept, konstrukční principy, představy o použitých materiálech a další.

© 2019 Design studio Ing. JANA KÁBELOVÁ - návrhy interiérů, studie rodinných domů. Všechna práva k dílu jsou vyhrazena. a Pardubice, Chrudim, Hradec Králové + celá ČR